Integraal en optimaal begeleiden van groepen

Specialist in opleidingen voor het begeleiden van brainstorms, conferenties, vergaderingen

meer over onze trainingsaanpak

De Facilitation Academy staat voor actuele vakinhoudelijke kennis.

Onze trainingen

Onze trainers combineren praktijkervaring met vakinhoudelijke kennis en vaardigheden.

Onze trainers

Resultaat: onze praktijkgerichte opleidingen en trainingen worden hoog gewaardeerd.

Wat onze klanten ervan vinden

Bijeenkomsten gefaciliteerd door bij ons opgeleide facilitators hebben meer impact en resultaat.

Wat onze klanten ervan vinden

Wat maakt de Academy bijzonder?

Het meeting-spectrum

We werken vanuit dit door ons doorontwikkelde Spectrum dat uit vijf type meetings bestaat. De rol van de facilitator en de opdrachtgever is bij elk type meeting anders. Ieder type kent zijn eigen werkvormen en methodes, zaalopstelling etc. Door je als facilitator bewust te zijn van welk type meeting je begeleidt, versterk je jouw bijdrage aan het proces van de groep. Lees meer.

Integraal begeleiden

Bijeenkomsten leveren een beter resultaat op als je als facilitator de perspectieven IK, WIJ en HET, die in elke roep aanwezig zijn, integraal in balans houdt. Hierdoor ontstaat een effectief,  waardevol en duurzaam begeleid proces.

Klik hiernaast op de afbeelding voor een extra toelichting of bekijk de films bij integraal begeleiden.

Wat klanten ervan vinden

Image Map
X
Het HET-perspectief van de meeting – het feitelijke
Hier gaat het over meten, feiten en controle. Het gaat over het realiseren van plannen en doelen. Aan de Het-kant staat de inhoud centraal. Het workshop-ontwerp, hulpmiddelen, werkvormen en de tijdbewaking spelen een belangrijke rol.

X
Het IK-perspectief van de meeting – het intrapersoonlijke
Hier gaat het over creativiteit, het vermogen om nieuwe oplossingen te zien. Het gaat over visie, inspiratie, persoonlijke groei en intuïtie. Zelfverantwoordelijkheid en commitment spelen een belangrijke rol.

X
Het WIJ-perspectief van de meeting – het interpersoonlijke
Hier gaat het over samenwerking, teamgeest, relaties, interacties en cultuur. De Wij-kant gaat over het benoemen van de groepsdynamiek en om de sociale interventies. Vertellen, luisteren en waarnemen spelen een belangrijke rol.

Aankomende trainingen

16
dec
29
nov
15
okt
02
sep
03
mei

Introductie Projectmatig Werken

< bekijk alle trainingen >

Blijf op de hoogte

Over nieuwe trainingen en technieken, meld je hier aan.

Werkvorm van de maand: Dobbelsteen Brainstorm

Doel Beweging bewerkstelligen tijdens een brainstorm. Zorgen voor perspectiefwisseling. Bruikbaar bij Alle brainstorms d.m.v. een kaartvraag. Aanpak Bedenk voordat de brainstorm begint de sub thema’s van de brainstormvraag. Je kunt ook de deelnemers vragen de sub thema’s te benoemen. Schrijf deze su … Lees meer

Werkvorm van de maand: Reframen van ‘lastig’ gedrag

Doel Deze werkvorm is bedoeld om ‘lastig’ gedrag achteraf te reframen en zo de negatieve lading er van te neutraliseren. Daarmee helpt het je de volgende keer positiever met het ‘lastige’ gedrag om te gaan. Bruikbaar bij De werkvorm is goed te gebruiken tijdens de check-in van een intervisiegroep di … Lees meer