Specialist in faciliteren

Succesvolle bijeenkomst over ‘Bouwen aan de Toekomst van Rotterdam’

Op 2 juli begeleidde 7 trainers van de Academy een bijeenkomst van een organisatie in Rotterdam. Met succes, want de deelnemers waren na afloop erg enthousiast over de middag. De organisatie gaf na afloop aan dat er meer uit was gekomen dan ze gehoopt hadden.

De Academy was gevraagd om wat we in trainingen leren in de praktijk te laten zien. De vraag van de klant was vierledig:

  1. Wie zijn we?
  2. Wat hebben we aan elkaar?
  3. Hoe kunnen we beter samenwerken?
  4. Welke bijdrage kunnen we leveren aan de organisatie?

Met deze vier vragen zijn de trainers, ieder met zijn of haar specialiteit, aan de slag gegaan. Ze presenteerden een  heel gevarieerd programma, dat vrijwel alle Meervoudige Intelligenties raakte. De deelnemers vonden daardoor in elke workshop wel iets dat hen inspireerde.

  • Janneke Tanja benaderde de vragen vanuit Storytelling. De deelnemers leverden het verhaal van de organisatie op.
  • Wilfred Juffermans liet de deelnemer a.d.h.v. een Woorden-Wisseling de toekomst van de organisatie verbeelden.
  • Ocker Repelaer van Driel ging aan de slag met muziek. De deelnemers leverden de muziek van de organisatie op.
  • Nel Mostert ging aan de slag met Lego Serious Play. De deelnemers gaven het gebouw van de organisatie vorm.
  • Frank Snieder ging met de deelnemers op zoek naar de kwaliteiten van de organisatie.
  • Jolanda Buter liet de deelnemers spelen en een gedicht voor de organisatie maken.

De losse workshops werden in de plenaire delen met elkaar verbonden door Henri Haarmans.

Om de deelnemers met zo veel mogelijk collega’s kennis te laten maken hebben Janneke en Henri een manier bedacht die tot voor het meest optimale resultaat zorgde. Als je wilt weten hoe dit werkt kijk dan naar vlog op LinkedIn.