Specialist in faciliteren

Hoe bewust communiceer jij voor de groep?

Als je met groepen werkt wordt er veel gecommuniceerd. Meestal gaat dat goed. Je hebt een programma voorbereid en in deze voorbereiding zitten ook de woorden die je wilt gebruiken. Echter, soms loopt de communicatie en de interactie geheel anders dan in je voorbereiding. Dan moet je echt aan de bak! Nog een keer jouw boodschap herhalen? Improviseren? Of schakelen naar een andere communicatie stijl? Of misschien heb je nog een vierde optie? Iedereen die met groepen werkt zal dit wel eens overkomen.

Binnen de Facilitation Academy hanteren we de Integrale aanpak. In het kort komt die aanpak erop neer dat je vanuit drie perspectieven sturing kunt geven aan de meeting:

  1. Het IK-perspectief: de persoonlijke commitment en inbreng van de deelnemers.
  2. Het WIJ-perspectief: samenwerking en de groepsdynamiek;
  3. Het HET-perspectief: de inhoudelijke kant en het proces van de meeting.
Authentiek communiceren

Een communicatiemodel dat goed op deze aanpak aansluit is authentiek communiceren. Het is een universeel model en gaat uit van 5 stijlen:

  1. verbindingskracht,
  2. wilskracht,
  3. contactkracht,
  4. denkkracht,
  5. inspiratiekracht.

Per stijl wordt een specifieke hersenactiviteit gebruikt. De essentie van authentiek communiceren is dat, als een stijl toegepast wordt, de intentie (hersenactiviteit), non-verbaal gedrag en woorden op één lijn zitten. Dan komt de boodschap zuiver en authentiek over. Elke stijl heeft ook randvoorwaarden om effectief te zijn.
Dit alles vraagt bewustwording van je communicatiestijlen. De meeste mensen hebben voorkeurstijlen en vaak ook één stijl die ze minder gebruiken of lastig vinden. Hoe ‘lenig’ ben jij in je communicatiestijlen?

Op 23 mei 2022 is er een verdiepingsmiddag met als thema ‘Faciliteren: Magie of Meesterschap‘. Eén van de workshops gaat over authentiek communiceren en heeft als titel:
“Het idee: inspiratiekracht of inhoud (denkkracht)”.
In deze workshop worden deze twee stijlen toegelicht en ga je ze op een speelse manier ervaren. Daarmee krijg je ook zicht op welke stijl jouw voorkeursstijl is, of juist dat je makkelijk kunt switchen tussen die twee. In deze verassende workshop ga je met een frisse blik kijken naar communicatiestijlen.

Auteur: Frank Snieder