Specialist in faciliteren

Bijna iedereen weet dat, maar niet iedereen komt op de gedachte. (Erasmus)

Aanpassingsvermogen vraagt om het benutten van diversiteit

Organisaties met een groot aanpassingsvermogen zijn voortdurend bezig met hun ontwikkeling. Daarvoor zijn goed gefaciliteerde, inspirerende bijeenkomsten belangrijk.

Niet iedereen wordt echter op dezelfde manier geïnspireerd. De een gaat graag wandelen in de natuur, de ander liever naar een museum. De een houdt van Wordfeud, terwijl een ander liever schildert. Door bij het opzet van bijeenkomsten met dit soort verschillen rekening te houden, kun je ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk  deelnemers inspireert. Dat vraagt om de inzet van verschillende werkvormen: verschillende manieren om samen actief aan de slag te gaan.

Om tot een afwisseling van werkvormen te komen, kun je gebruikmaken van de ‘acht intelligenties’, zoals Howard Gardner, een psycholoog van de Harvard universiteit, die onderscheidt. De intelligenties brengen tot uitdrukking dat ieder mens één of meer manieren heft waarop hij of zij het beste resultaat haalt.

Howard Gardner onderscheidt de volgende intelligenties:

 

Verbaal – Linguïstisch
heeft te maken met lezen, schrijven en communiceren

 

 

Logisch – Mathematisch
heeft te maken met rekenen en werken met symbolen

 

 

Visueel – Ruimtelijk
heeft te maken met het vermogen waar te nemen en te herscheppen

 

 

Muzikaal – Ritmisch
heeft te maken met het kunnen waarderen van melodieën ritme en klanken

 

 

Lichamelijk – Kinesthetisch
heeft te maken het goed kunnen uitvoeren van motorische handelingen

 

 

Naturalistisch
heeft te maken met het vermogen te kunnen ordenen en verbanden te zien

 

 

 

Interpersoonlijk
heeft te maken met het vermogen om gevoelens en behoeften van anderen waar te nemen.

 

 

Intrapersoonlijk
heeft te maken met het vermogen van zelfinzicht.

 

 

In de kalender bespreken we de werkvormen die aansluiten bij de verschillende intelligenties. Daarbij herken je aan het icoontje welke intelligentie voornamelijk is aangesproken (helaas is in de papieren versie van de kalender dit icoontje op een aantal pagina’s weggevallen). Zo verzamel je in de loop van het jaar een ‘gereedschapskist’ met werkvormen en inzichten waarmee je zo veel mogelijk deelnemers inspireert.

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.
De tekeningen zijn van Wouter Niks.

Geïnteresseerd in meer werkvormen die gebaseerd zijn op de hier genoemde intelligenties? Dan is het volgende werkvormenboek een aanrader: Lia Bijkerk en Titia van der Ploeg, Aan het werk met actiekaarten, Thema, Zaltbommel, 2013, ISBN 978 58781 588 3.

Naar de werkvormen