Specialist in faciliteren

Het belangrijkste bij communicatie is horen wat niet gezegd wordt (Peter F. Drucker)

Hoor wie klopt daar kinderen …

Je hebt toch heel duidelijk in de meeting van vorige week verteld hoe het project aangepakt moet worden en nu zie je je collega iets heel anders doen. Miscommunicatie, het komt misschien wel vaker voor dan we eigenlijk weten.

Om te ervaren dat het zo gemakkelijk is om elkaar niet te begrijpen, kun je als team de volgende oefening doen.

Laat de groep tweetallen maken. Spreek in de tweetallen af wie persoon A is en wie persoon B. Vraag aan de personen A om (individueel) een algemeen bekend kinderliedje te bedenken. Vervolgens tikt persoon A met zijn vinger op de tafel het ritme van dit liedje. Spreek af dat er, behalve het tikken, geen geluid gemaakt mag worden. Persoon B raadt om welk liedje het gaat en schrijft dit op. Geef hiervoor een paar minuten de tijd.

Daarna vraag je aan alle personen B om met de groep te delen welk liedje zij dachten dat persoon A tikte. Persoon A geeft dan pas aan of dat klopt. Turf hoeveel goede antwoorden er waren.

Vraag de reactie van de groep op dit experiment.

De ervaring leert dat er weinig goede antwoorden zijn. De personen A kunnen zich niet voorstellen dat het zo moeilijk is, zij zijn er toch van overtuigd dat zij echt heel duidelijk waren.

Je kunt een tweede ronde doen. Bespreek dan eerst wat er gedaan kan worden om de slagingskans te vergroten.

Bespreek tenslotte of de situatie herkend wordt in de samenwerking en wat ervoor nodig is om dit te verbeteren.

Deze bijdrage is geschreven door Judith de Jong.

Naar de werkvormen