Specialist in faciliteren

Heb wensen in plaats van verwachtingen, dan word je nooit teleurgesteld

De kunst van faciliteren: van angst naar vertrouwen

Leuk om te doen: een brainstormsessie begeleiden waarbij goede ideeën naar voren komen. Maar wat doe je daarna? Ga je er echt voor om de ideeën ook doorgevoerd te krijgen? Dat betekent namelijk wel een hoop gedoe, want innoveren betekent tegengas krijgen.

Wat is er dan voor nodig om ideeën wel door te voeren, om innovatie tot stand te brengen, om om te gaan met tegengas?
Daar is maar één antwoord op: PASSIE.
Passie voor je werk, Passie voor het idee, Passie voor de zaak, Passie voor JOUW zaak.

Maar ja, hoe krijg je die Passie?
Daar is maar één antwoord op: ANGST.
Angst? Ja, Angst. Angst voor de toekomst. Angst voor het weten dat als JIJ niks met die ideeën doet, dat het bedrijf, JOUW bedrijf uiteindelijk aan ledigheid en nietsdoen ten onder gaat.

Maar ja, hoe overwin ik de Angst?
Daar is maar één antwoord op: VERTROUWEN.
Vertrouwen van mensen om je heen, van leidinggevende dat JIJ jouw ideeën mag uitproberen, mag uitvoeren, dat je mag falen, dat je je kop mag stoten, dat je mag leren. En dat er dan altijd iemand achter je staat die zegt: “Goed gedaan!”.

Dus: achter dat bureau vandaan! Doe vandaag eens iets met Passie.

Deze bijdrage is geschreven door Nel Mostert.

Naar de werkvormen