Specialist in faciliteren

Een mens moet op alles letten, want alles is te verklaren. (Hermann Hesse)

De invloed van de ruimte. This place tells me I matter!

Als je een belangrijke bijeenkomst organiseert, is de plek waar de bijeenkomst gehouden wordt belangrijker dan je misschien denkt. Daar zijn uitgebreide studies naar gedaan, waaruit onder andere de volgende inzichten zijn gekomen:

  • Houd je een brainstorm waarbij je op innovatieve ideeën wilt komen (divergeren)? Gebruik dan een grote ruimte en liefst een ruimte waarbij de omgeving inspiratie oproept, bijv. ergens in de natuur, een industriële omgeving die afwijkt van je eigen bedrijf.
  • Wil je ideeën concretiseren en tot een plan maken (convergeren)? Zorg er dan voor dat de ruimte niet te groot is en dat er niet te veel afleiding is.
  • Wil je een reorganisatie met medewerkers bespreken waarbij zij de indruk kunnen hebben dat ze in hun vrijheid worden beperkt? Zorg dan voor een grote ruimte en voor een ruim opgezet programma waarbij voldoende tijd is voor interactie.

De omgevingsruimte is direct van invloed op je geest. Houd dus rekening met het bespreken van een ruimte met het doel van de bijeenkomst.

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.

Naar de werkvormen