Specialist in faciliteren

Wat is de melodie van jouw organisatie? (Richard Strauss)

Tip voor de facilitator
Faciliteer de creatie van een symfonisch gedicht

Mensen vertalen al eeuwen hun verhalen in muziek. Muziek vertolkt een beleving en leidt ons naar een diepere reflectie. Symfonische gedichten zijn een emotie of filosofische gedachte in muziek omgezet, of een niet-muzikale gebeurtenis die naar muziek vertolkt is. Een voorbeeld hiervan is Till Eulenspiegels lustige Streiche van Richard Strauss uit 1895.

Strauss vertaalde de schelmenstreken van Tijl Uilenspiegel in muziek. De inleiding begint beschouwend, alsof een verteller een verhaal begint met ‘Er was eens …’ Door het ritme wat verlaat in te zetten, krijgt Tijl op meesterlijke wijze het imago van de schelmachtige chaoot.

Het tweede motief verschijnt in ‘rustige’ vorm al in de proloog. Het ‘schelmachtige’ karakter krijgt het pas als het later door de klarinet gespeeld wordt. De variaties vertonen een groot contrast in articulatie, dynamiek en intervallen. In dit deel beluister je Tijl, die onrust veroorzaakt op de markt, de draak steekt met een pastoor en flirt met de meisjes.

Stel dat vandaag een dag is om diep te luisteren naar het symfonische gedicht van je werkrealiteit, wat hoor je dan? Welke emotie of filosofische gedachte vertaald in muziek past bij jouw organisatie? Wat is de muziek van de belangrijkste gebeurtenissen in je organisatie? Welke muziek hoor je bij die gebeurtenissen? En welke hoor je bij die van de buitenkant, het imago? Waar verlies jij je ritme en waar hoor je haar kracht en authenticiteit? Waar hoor je ongewenste dissonantie? En waar is de dissonantie noodzakelijk?

Deze bijdrage is geschreven door Jolanda Buter.

Naar de werkvormen