Specialist in faciliteren

Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nooit het vertrouwen van anderen winnen

De kunst van het faciliteren
De essentie van faciliteren is vertrouwen op de kennis van de groep

Als coach/facilitator werk je vaak met individuen of groepen, zonder dat je kennis hebt van het onderwerp of het project waarmee die individuen of groepen zich bezighouden. Dat is eigenlijk best bijzonder.

Kan dat eigenlijk wel? Sturing geven aan iets waar je zelf onvoldoende kennis van hebt? Ja, dat kan. Maar alleen als jij, als coach/facilitator, het vertrouwen en de overtuiging hebt dat de kennis reeds in het individu of de groep aanwezig is of dat jij de benodigde kennis op de juiste momenten door de groep kunt laten creëren. Facilitators coachen/faciliteren mensen, en maken hen klaar om de juiste beslissingen te nemen met de kennis uit de groep. Dat is toch heel bijzonder en mooi werk.

Deze bijdrage is geschreven door Nel Mostert.

Naar de werkvormen