Specialist in faciliteren

Een bespreking bestaat uit mensen die weinig te zeggen hebben – tot na de bijeenkomst

De kunst van het faciliteren
Breng beweging in je bijeenkomst

Voor veel mensen is vergaderen al geen echte hobby, maar een klassieke vergadering waarbij iedereen lang stilzit aan een vergadertafel is voor alle deelnemers ‘killing’. Als je stilzit, verstillen je gedachten, je ideeën, je interactie. Beweging zorgt ervoor dat je bloed beter stroomt en dat je hersenen meer zuurstof krijgen. Zo ontstaat er beweging in ideeën en in samenwerkingsprocessen.

Een goede vuistregel is daarom dat de helft van de vergadertijd niet alleen maar zittend moet worden doorgebracht. Het mooiste is om de vorm van beweging aan te laten sluiten bij de insteek van een agendapunt. Dat kan bijvoorbeeld door de onderstaande tips toe te passen:

  • Bij een nieuw onderwerp: verdeel de groep in tweetallen en laat ze ergens in de ruimte gaan staan. Geef ze vijf minuten de tijd om hun mening te vormen over het onderwerp.
  • Bij het verzamelen van argumenten en voors en tegens: ga in een cirkel staan. Diegene die een argument wil inbrengen, doet een stap naar voren. Vervolgens doen anderen die het een relevant (nieuw) argument vinden ook een stap naar voren.
  • Bij het nemen van beslissingen: vraag iedereen te gaan staan en zich te verdelen in een groep ‘akkoord’ en een groep ‘niet akkoord’.
  • Of gewoon: degene die iets wil zeggen, gaat staan. Het voordeel daarvan is dat non-verbale communicatie veel beter tot zijn recht komt. De mensen die blijven zitten, kijken naar de spreker op, waardoor die veel meer de aandacht krijgt dan als hij of zij blijft zitten.

Kortom, wees creatief en doorbreek de sleur van het zittend vergaderen. Beweging brengt weer leven in de zaak!

Deze bijdrage is geschreven door Nel Mostert.

Naar de werkvormen