Specialist in faciliteren

Menigeen wijst een goed idee af omdat het niet van hem is (Luis Buñuel)

De kunst van het faciliteren
Luister op Werelddierendag naar de raad der dieren

Je zit met een probleem, uh … uitdaging: je merkt dat de groep in cirkeltjes blijft redeneren. Nieuwe ideeën ontstaan er niet meer. Kies dan voor een andere aanpak, en de ideeën bruisen weer op.

Maak bijvoorbeeld gebruik van dierenkaarten; het is tenslotte Werelddierendag. Dat gaat het verschil maken!

  • Leg de kaarten met foto’s van dieren open op een tafel en laat iedereen een kaart kiezen. Dat mag willekeurig; er zit geen verdere bedoeling achter.
  • Geef iedereen een briefje en vraag om tien eigenschappen van dit dier op te schrijven. De eerste drie gaan waarschijnlijk gemakkelijk, daarna wordt het wat moeilijker. Ga wel voor die tien!
  • Vervolgens geeft iedereen de dierenfoto en het briefje met de eigenschappen aan zijn rechterbuurman of -vrouw.
  • Nu pas schrijf jij de uitdaging op een flip-over. Begin de zin met ‘Hoe kunnen we …?’, bijvoorbeeld: ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij als ondernemingsraad een serieuze gesprekspartner zijn voor de bestuurder?’
  • Vraag de deelnemers om te kijken naar de diereneigenschappen en welke eigenschap gebruikt kan worden om het probleem op te lossen. Laat de oplossingen eerst individueel opschrijven. Geef hiervoor een paar minuten de tijd.
  • Ten slotte vraag je de deelnemers om hun oplossingen te delen in de groep. De ervaring leert dat er altijd nieuwe oplossingen en inzichten zijn.

Veel plezier!

Deze bijdrage is geschreven door Judith de Jong.

Naar de werkvormen