Specialist in faciliteren

Elk punt heeft een verbetering in zich

De kracht van schaalvragen

Een organisatie besluit als start van het nieuwe jaar een aantal medewerkersbijeenkomsten te organiseren om de plannen voor het nieuwe jaar toe te lichten. Er is een motiverende spreker en de bestuursvoorzitter en andere leden van het managementteam vertellen het verhaal enthousiast. Ook is er gelegenheid tot vragen stellen, waar goed van wordt gebruikgemaakt. Aan het eind van de bijeenkomst bedankt de facilitator de sprekers en vraagt aan de toehoorders in de zaal of ze tevreden zijn. Er wordt geknikt, maar is dat echt zo? Is het verhaal overgekomen?

Een goede manier om daar achter te komen is schaalvragen stellen. Dat werkt als volgt:

  • Trek een lijn op de vloer en zet links het cijfer 1 en rechts het cijfer 10. Bij kleine groepen kan dat een denkbeeldige lijn zijn, bij grotere groepen werkt een echte grote meetlat beter (zorg wel voor voldoende ruimte!).
  • Vraag de deelnemers de presentatie een rapportcijfer te geven en vervolgens op de plek van het rapportcijfer op de denkbeeldige lijn of echte lijn te gaan staan.
  • Vraag vervolgens aan de persoon die het hoogst scoort welk cijfer hij geeft en waarom? Zijn antwoord geeft inzicht in wat het cijfer voor hem betekent.
  • Je kunt vervolgens verschillende mensen op verschillende plekken op de lijn dezelfde vraag stellen. Ook kun je bijvoorbeeld vragen wat er zou moeten verbeteren om wél een voldoende te krijgen.

Op deze manier – ook toepasbaar in je eigen team natuurlijk – krijg je inzicht in de werkelijke beleving over de bijeenkomst, en wel met de focus op ‘wat wel’ in plaats van op ‘wat niet’. Een positief begin van het jaar.

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.

Naar de werkvormen