Specialist in faciliteren

Een brandende kwestie kan ook weer in rook opgaan

Vuurtje stoken

De jaarlijks strategiedag staat al sinds maanden in de agenda’s. De dag heeft al jarenlang een vast patroon. De manager verzorgt een (liefst) inspirerende opening en vervolgens gaat iedereen met elkaar in gesprek over de plannen voor het komende jaar en over veranderingen die in gang gezet moeten worden. Natuurlijk met behulp van verschillende werkvormen met veel ‘geeltjes’ en flipovers.

Dit jaar ben jij gevraagd de dag voor te bereiden. Je vraagt je af hoe er goed over inspirerende vernieuwing gesproken kan worden als de dag al aanvoelt als routine. Hoe zou je zo kunnen starten dat die vanzelfsprekende lijn uit het verleden wordt doorgesneden?

Je beseft dat het ‘s ochtends bij de start van de dag nog donker is. Het geeft dus een bijzonder sfeer als je de dag ’s morgens begint bij een warm vuur of een aantal vuurkorven buiten. Een prachtige setting om verhalen te vertellen over inspirererende gebeurtenissen. Op die manier kan je de dag met een schone lei beginnen en kun je het vuur gebruiken om dat ook letterlijk te doen.

  • Maak een overzicht met projecten en activiteiten die al lang op allerlei lijstjes staan, Vraag of iedereen ermee akkoord is dit in het vuur te gooien, omdat er daardoor ruimte komt om fris na te gaan denken wat er nu echt nodig is
  • Vraag mensen hun grootste frustratie van het afgelopen jaar op een papiertje te schrijven. Dat voor te lezen en in het vuur te gooien. Voor vandaag kunnen we die dan even achter ons laten.

Zo wordt iedereen uitgenodigd om met beide benen in het hier-en-nu te gaan staan en de dag ten volle te benutten. En als er iets te veel moet worden achtergelaten en de vlammen zo hoog oplaaien dat de brandweer komt uitrukken? Ach, dat versterkt de samenhorigheid alleen maar …

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.

Naar de werkvormen