Specialist in faciliteren

Als het schoentje niet past, moeten we dan onze voeten veranderen? (Gloria Steinem)

Gesprek op voeten

Een coöperatie van trainers komt bij elkaar om de ambitie voor de komende jaren te formuleren. Om negen uur ’s avonds is de klus geklaard. De begeleider vraagt of ze het allemaal eens zijn met de geformuleerde ambitie en of ze nog vragen hebben.

Het jongste teamlid, Jan, voelt zich ongemakkelijk, maar stelt toch een paar vragen. Hij heeft die in het verleden al eens gesteld, maar heeft er nog geen antwoord op gekregen. Aan het eind maakt hij een opmerking over de begeleiding door de meer ervaren teamleden. De sfeer wordt grimmiger, men verheft de stem. Het bestuur heeft nu een conflict met een van haar leden, en de andere leden zwijgen.

Wat doe je dan als begeleider? Het is al negen uur geweest. De ambitie ligt vast, de opdracht is voltooid. Kap de discussie niet af, maar voer een gesprek op voeten.

Ga staan, laat Jan zijn opmerking herhalen en vraag aan de anderen om zich achter hem op te stellen als ze het met hem eens zijn. Er kunnen nu een paar dingen gebeuren:

  • Jan blijft alleen staan: vraag dan aan de andere leden om ook een statement te maken en kijk wat er gebeurt met de groep. Is het Jan tegen de rest, dan kun je Jan vragen wat hij nodig heeft om toch mee te gaan met de geformuleerde ambitie.
  • Jan krijgt volgers: het bestuur ziet nu duidelijk dat de kritiek die Jan formuleerde ook bij anderen leeft. Dan is de vraag aan het bestuur wat zij gaan doen om de anderen mee te krijgen.

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.

Naar de werkvormen