Specialist in faciliteren

Oplossingen bedenk je niet, die ontwerp je

Optimistische realist

IT’ers laten zich al langer inspireren door architecten, maar ook mensen die zich bezighouden met het ontwerpen en transformeren van organisaties kunnen iets van deze beroepsgroep leren.

Een architect begint met ideevorming, maar dat is voor hem slechts het begin van het echte werk: ontwerpen! Bij het oplossen van lastige organisatorische problemen gaat het net zo.

Creativiteit levert al snel een schat aan ideeën op voor de oplossing. Daaruit de kansrijke ideeën selecteren lukt meestal ook wel. Vaak zie je dat de teamleden op dit moment ontspannen: de oplossing is er! Actieplan ontwerpen en we zijn klaar. Veel later blijkt dan dat het beoogde resultaat toch niet gehaald wordt, want een idee is nog geen oplossing.

Om een oplossing te ontwerpen stel je jezelf de volgende vragen:

  • Lost de oplossing ook daadwerkelijk alle problemen op die het gevolg zijn van het bestaan van het kernprobleem?
  • Voorzien we obstakels waardoor de oplossing niet voldoende zal zijn?
  • Heeft de oplossing, net als bij medicijnen weleens het geval is, negatieve bijwerkingen?
  • Zijn alle mogelijke bezwaren geadresseerd?
  • Is de oplossing ook echt goed voor alle stakeholders?

Afhankelijk van de antwoorden kan het nodig zijn je ontwerp aan te passen of aanvullende maatregelen te nemen. De mindset van een architect kan je daarbij helpen. Een goede architect is geen artiest, maar een optimistische realist. Cameron Sinclair, een bekend architect, zegt over zijn vak: ‘We take a diverse number of stakeholders, extract needs, concerns, and dreams, then create a beautiful yet tangible solution that is loved by the users and the community at large. We create vessels in which life happens.’

Het zou prachtig zijn als jullie proces voor het ontwerpen van een nieuwe organisatie ook zo omschreven zou worden.

Deze aanpak komt uit het ToC Thinking Proces waarvan de stappen zijn:

  1. Waarom veranderen?
  2. Wat veranderen?
  3. Waarheen veranderen?
  4. Hoe de verandering teweegbrengen?

Meer leren over het ToC Thinking Proces en hoe je dat toepast in workshops? Dan is de training Faciliteren voor Organisatieverbetering 1: Situatieanalyse  en Faciliteren voor Organisatieverbetering 2: Oplossen conflicterende situaties aan te raden.

Deze bijdrage is geschreven door Harry Barendse.

Naar de werkvormen