Specialist in faciliteren

Een doel zonder plan is slechts een wens

Realiseren van de verandering

Het managementteam heeft de eerste drie stappen voor de verandering gezet. Ze weten welke richting de verandering moet uitgaan en welke oplossingen nodig zijn om dat te bewerkstelligen. Toch lukt het ze niet om de verandering voor elkaar te krijgen. Dan is het tijd om de vierde en laatste stap van het ToC Thinking Proces in te zetten: hoe de verandering teweeg te brengen.

In deze stap wordt een aantal acties ondernomen:

  • Definiëren van tussendoelen: tussendoelen maken het af te leggen traject overzichtelijk, en zorgen ervoor dat er voelbaar vooruitgang wordt geboekt.
  • Check op draagvlak: controleer bij elke afzonderlijke stakeholder of deze volledig achter het plan staat; als dit niet het geval is, kun je niet verwachten dat de stakeholders hun schouders eronder zullen zetten.
  • Borging van Succes. Tijdens het veranderen liggen oude gedragspatronen op de loer. Deze zijn ingesleten in het gedrag en kunnen vooral onder druk gemakkelijk weer de kop opsteken. Daarom is het belangrijk de vruchten van de succesvolle verandering met elkaar te vieren.

De stappen van het ToC Thinking Proces zijn:

  1. Waarom veranderen?
  2. Wat veranderen?
  3. Waarheen veranderen?
  4. Hoe de verandering teweegbrengen?

Meer leren over het ToC Thinking Proces en hoe je dat toepast in workshops? Dan is de training Faciliteren voor Organisatieverbetering 1: Situatieanalyse  en Faciliteren voor Organisatieverbetering 2: Oplossen conflicterende situaties aan te raden.

Deze bijdrage is geschreven door Harry Barendse.

Naar de werkvormen