Specialist in faciliteren

Een cirkel voorkomt dat je in cirkels ronddraait

Duivelsdriehoek

De kick-off met het kakelverse projectteam loopt lekker: het doel is SMART omschreven, de rollen zijn helder, de stakeholders zijn geïnventariseerd en de risico’s staan allemaal op post-its. Het team plant de acties: oplevering is mogelijk over zes maanden.

Een van de stakeholders staat op. Hij wil de resultaten van het project presenteren op de jaarlijkse conferentie, die over drie maanden gepland staat. Het team kijkt elkaar met grote ogen aan. ‘Dat kan niet! Dan zijn wij nog lang niet klaar!’
De projectleider neemt het woord: ‘Over drie maanden hebben we wel een productidee, maar nog geen concreet getest product.’ De stakeholder blijft echter bij zijn mening: ‘Ik wil met dit product dan laten zien dat wij een innovatief bedrijf zijn.’

De stakeholder is de belangrijkste sponsor van het project, dus de druk op het team is hoog. Wat nu? De projectleider kiest ervoor de welbekende ‘duivelsdriehoek’ op de flip-over te tekenen: een driehoek met aan de punten de factoren Tijd, Budget en Kwaliteit. Hij legt uit: ‘De aloude wet geldt ook hier: “Als er minder Tijd is, zal de Kwaliteit van het eindproduct lager zijn. Dit kan opgelost worden door meer Budget”; is dit niet de essentie van onze discussie?’
Zo beseft de stakeholder weer het belang van een heldere keuze: of hij gaat akkoord met een lagere kwaliteit, of hij steekt er meer geld in. De stakeholder beslist dat het in dit geval inderdaad beter is om meer tijd te nemen en met een kwalitatief goed product naar buiten te treden.

Deze bijdrage is geschreven door Nel Mostert.

Naar de werkvormen