Specialist in faciliteren

Het beste idee om ideeën te killen, is een ideeënbus

De prullenbak

Een teamdag: gezellig samen leuke dingen ondernemen, zou je zeggen. Fijn! Maar aan het begin van de dag blijkt dat niet iedereen er zo over denkt. René loopt al langere tijd met vragen over de toekomst van het team, Joke vindt dat er in het team niet goed wordt overlegd, en uit de lichaamstaal van Michel en nog wat anderen blijkt dat zij de teamleider eigenlijk maar een … (vul maar in) vinden. Ze vragen zich hardop af hoe ze hier een ‘leuke’ dag van moeten maken, terwijl het helemaal niet zo leuk is in het team. Jij als facilitator voorziet ook niet echt een fijne dag. De prullenbak kan dan uitkomst bieden.

Vraagt iedereen om op een blaadje een prangende vraag te schrijven die ze beantwoord willen zien door de teamleider. Alle blaadjes verzamel je in een prullenbak.
Vervolgens haalt de teamleider de vragen één voor één uit de prullenbak en reageert erop.
De teamleden luisteren met spanning. Sommige vragen zijn behoorlijk heftig, persoonlijk en uitdagend. De teamleider geeft overal antwoord op en durft zich daarbij kwetsbaar op te stellen: ‘Ik had dat inderdaad anders aan moeten pakken’, ‘Hier heb ik nog geen antwoord op, maar ik hou jullie op de hoogte’, ‘Ik weet het ook even niet’, ‘Dankjewel voor deze vragen, ik heb hier heel van geleerd.’
Soms is het muisstil en soms zijn er emotionele momenten, maar de prullenbak brengt vooral openheid, helderheid en antwoorden.

Blaadjes met vragen die beantwoord zijn, kunnen meteen de echte prullenbak in.
Als alle blaadjes aan de orde zijn geweest, is het tijd voor de echte vragen: waarom heeft dit team eigenlijk een prullenbak nodig om dingen bespreekbaar te krijgen? En wat is daarin het eigen aandeel van de teamleden?

Deze bijdrage is geschreven door Nel Mostert.

Naar de werkvormen