Specialist in faciliteren

Verwacht het beste, plan voor het slechtste en bereid je voor op een verrassing

Faciliteren kun je leren

De Nationale Beroepengids noemde in 2017 het beroep van facilitator een beroep met toekomstperspectief. Het is een vrij nieuw en onbekend beroep; zo nieuw zelfs, dat het pas in 2015 in de Dikke van Dale is opgenomen.

‘Facilitator’ is de overkoepelende benaming voor personen die groepen procesmatig begeleiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brainstorm- en workshopbegeleiders, dagvoorzitters, vergaderbegeleiders, dialoogbegeleiders en scrum masters. De kern van het werk van een facilitator bestaat uit het achterhalen van de werkelijke vraag, het ontwerpen van de bijeenkomst en het begeleiden van de groep tijdens de bijeenkomst.

Terwijl de facilitator de groep begeleidt, is hij tegelijkertijd contentbewust en contentneutraal. Contentbewust is hij door het onderwerp van de bijeenkomst te begrijpen en hierover vragen te stellen. Contentneutraal is hij door geen mening te geven over die inhoud. Daarnaast let hij op de groepsdynamica en intervenieert hij als dat nodig is. Hij helpt groepen reflecteren, filosoferen en omgaan met dilemma’s, en begeleidt dialogen. Daarmee zorgt de facilitator ervoor dat de deelnemers aan een bijeenkomst zich kunnen richten op de inhoud.

Faciliteren is ook vaak een onderdeel van het werk van andere professionals, zoals adviseurs, managers en coaches. Om dat deel van hun professie verder te helpen ontwikkelen, laten beroepsfacilitators de lezers van de Coachingskalender ook dit jaar weer meekijken in hun keuken en geven zij tips voor het begeleiden van bijeenkomsten.

Je kunt ook een opleiding ‘Faciliteren van Professionals‘ volgen.

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.

Naar de werkvormen