Specialist in faciliteren

Geïnspireerd worden betekent: zich de toekomst herinneren

Bestseller

Een startbijeenkomst voor een internationaal projectteam. De behoefte is zicht te krijgen op de hobbels die de groep tijdens het project kan tegenkomen en op de talenten van deelnemers om daarmee om te gaan, en dat alles op een speelse manier. Een mooie vorm is dan ‘Heldenverhalen’.

De deelnemers wordt hierbij gevraagd om een aantrekkelijk omslag te maken voor een boek dat hun heldenverhaal vertelt. Zoals in veel heldenverhalen gaat het over een groot monster dat het project bedreigt. Het monster wint de eerste slag en de onderneming lijkt mislukt, maar uiteraard is er een held die de situatie redt – de medewerker in kwestie. De monsters kunnen allerlei vormen aannemen: slechte kwaliteit, te weinig capaciteit of slechte samenwerking. Op het omslag staan een pakkende titel, de auteursnaam en een tekening/symbool.

Vervolgens presenteren de deelnemers hun omslagen, en kiest ieder teamlid uit de andere omslagen een boek dat hij wel zou willen ‘kopen’. Ook wordt de auteur geïnterviewd, zodat ze meer te weten komen over diens verhaal.

Vervolgens stelt de groep een lijst op van de belangrijkste ‘monsters’ die ze niet willen tegenkomen. En – als die monsters toch opduiken – welke heldenkrachten kunnen worden opgeroepen om ze te verslaan.

Deze bijdrage is geschreven door Jolanda Buter.

Naar de werkvormen