Specialist in faciliteren

Mij interesseert de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven (Albert Einstein)

Tijdreizen: een beproefd middel om problemen op te lossen

Veel workshops en bijeenkomsten worden gehouden omdat er een zogenoemd burning platform oftewel brandend vraagstuk is. De opdrachtgever start de bijeenkomst en geeft een korte schets van wat er aan de hand is, en benadrukt dat het uiterst urgent is om het probleem in deze bijeenkomst op te lossen. Nogal wiedes, want als het niet zo urgent was, had hij niet iedereen bij elkaar hoeven roepen. Maar zo’n introductie zet natuurlijk wel de toon voor de bijeenkomst, en die toon is somber. Hoe doorbreek je dat?

Gewoon door positief naar de toekomst te kijken.

  • Laat de deelnemers in een tijdmachine plaatsnemen.
  • Draai de tijd vooruit tot het moment dat het vraagstuk of probleem opgelost is.
  • Vraag hun die toekomst te visualiseren. Dat kan in woorden, maar nog veel beter eerst in tekeningen of ruimtelijke modellen (bijvoorbeeld van klei).
  • Laat de deelnemers die tekeningen of modellen aan elkaar beschrijven. Zo zien ze in dat het probleem opgelost kan worden en dat de toekomst positief is.

Het is nu makkelijker geworden om het probleem of vraagstuk op te lossen.

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.

Naar de werkvormen