Specialist in faciliteren

Nu lees ik al weer over serendipiteit, zou dat toeval zijn?

Toeval valt je toe als je er klaar voor staat

Serendipiteit is een term die je misschien nog niet kende. Maar je zult zien dat je de term toevallig de komende dagen nog een keer ergens tegenkomt. Want dat is wat er wordt bedoeld met serendipiteit: dingen die toevallig bij elkaar komen, hoewel dat geen toeval lijkt. Een telefoontje van een bekende die vraagt of je meegaat naar de première van een film waar je die avond zelf al graag naartoe wilde gaan; in de bioscoop ontmoeten jullie een gezamenlijke kennis, die je een geweldig aanbod doet.

De term is geliefd bij mensen die met innovatie bezig zijn. Veel innovaties komen immers tot stand door onverwachte gebeurtenissen. En, misschien verrassend: toeval kun je tot op zekere hoogte organiseren. Hieronder een aantal tips om het toeval jouw kant op te laten vallen:

  • Ook al hoef je nergens naartoe, ga zo veel mogelijk de deur uit. Als jij beweegt, beweegt de wereld mee.
  • Bezoek bijeenkomsten van mensen met een heel andere achtergrond.
  • Ga in gesprek met mensen die je toevallig tegenkomt. Ga op zoek naar iets gemeenschappelijks, juist bij mensen bij wie je dat niet verwacht.
  • Maak de trefkans voor het toeval groter door met meerdere dingen tegelijk bezig te zijn.
  • Pak het toeval vast als het zich voordoet. Maak afspraken, noteer kreten die je ergens leest, maak foto’s.

Het gaat erom dat jij er bent op het moment dat het toeval ‘ontstaat’. Gebeurt er bij toeval iets positiefs (een nieuwe baan, een nieuwe opdracht, een nieuw idee), bedenk dan wat je gedaan hebt om dat toeval de kans te geven. Zoek soortgelijke situaties bewust op. En vertrouw op het universum …

Deze bijdrage is geschreven door Nel Mostert.

Naar de werkvormen