Specialist in faciliteren

Het is belangrijk het verschil te weten tussen je doel bereiken en bereiken wat je bedoelde

Zoek de vorm voor je werkvorm

Soms gaan technieken die je als coach of facilitator toepast voor een bepaalde groep te ver. Je merkt het aan de onrust die in de groep ontstaat. Houd dan niet koste wat kost vast aan die techniek, maar bedenk op dat moment wat je met die werkvorm wilt bereiken en kijk of je dat ook op een andere manier kunt realiseren.

Zo zijn sociometrische opstellingen een beproefde methode. Een bekend voorbeeld van zo’n opstelling zijn ‘schaalvragen’. Bij deze werkwijze uit de positieve psychologie vraag je mensen om zich fysiek in de ruimte op te stellen op een denkbeeldige meetlat. De eerste vraag is meestal waar ieder zou staan als ze de groep een rapportcijfer zouden moeten geven voor het onderwerp dat aan de orde is. Vervolgens wordt gevraagd om samen over de meetlat te bewegen, bijvoorbeeld om te voelen hoe het is om bij een hoger cijfer te staan.
Als deelnemers laten merken dat ze de zichtbaarheid van een fysieke opstelling te bedreigend vinden, teken dan een lijn van 1 tot 10 op een flip-over en geef ze ieder een sticker. Laat ze daarop hun naam schrijven, en vervolgens de sticker op het flip-overvel plakken bij de score van hun keuze. Daarna kan het gesprek over de score alsnog plaatsvinden.

Vaak zul je merken dat, als het vertrouwen eenmaal wat meer gegroeid is, deelnemers later toch bereid zijn aan een fysieke opstelling mee te doen. Het mooie is dat ze dan – meer nog dan een groep die meteen de vloer op ging – ervaren hoe krachtig het is om op deze manier als groep letterlijk ‘in beweging te komen’.

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.

Naar de werkvormen