Specialist in faciliteren

Kansen zijn net als roodborstjes: zeldzaam, maar oneindig

De oneindigheid van roodborstjes en kansen

Onze kater Thijs vindt roodborstjes in de winter heerlijk. Regelmatig vind ik de resten van een roodborstje voor mijn keukendeur. Hoewel je zou denken dat de voorraad roodborstjes eindig is, scharrelt er de dag erna toch steeds weer een roodborstje in de tuin. Het is met kansen net als met roodborstjes: kansen zijn er in overvloed. Het is een kwestie van de tuin in gaan, op zoek naar kansen.

Ben jij ook op zoek naar kansen? Ga dan de ‘tuin’ in, de wereld in, zoek het avontuur. Als zich dan een kans voordoet, laat hem dan niet glippen, want voor je het weet is de kans echt voorbij.

Ook op een andere momenten is het zaak om alert te blijven op kansen, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen. Daar kan zich een kans voordoen in de vorm van een goed idee, of een belangrijke mening. Soms zijn het juist de ‘stille’ mensen die met de beste ideeën komen. Als een vergadering begeleid wordt door een facilitator, zal deze extra alert zijn op kansen, door aandacht te geven aan een idee of een mening. Zo komen alle ideeën en meningen aan bod, waardoor de kans op succes groter wordt.

We hebben Thijs wel voorzien van een belletje, want een kans om zeep helpen is makkelijk, maar een kans in leven houden is een kwestie van er een belletje aan hangen. Hoe ga jij om met kansen? Waar hang jij belletjes aan?

Deze bijdrage is geschreven door Nel Mostert.

Naar de werkvormen