Specialist in faciliteren

Een afscheid is niet vanzelf een nieuw begin

Berend Botje

Mensen die het oud-Hollandse liedje ‘Berend Botje ging uit varen’ kennen, weten dat het nogal slecht afloopt met Berend: nooit kwam hij weerom. Net zo kan een bijeenkomst eindigen in niets anders dan in het uiteengaan van de deelnemers. Iedereen rent weg om nog net voor een bepaald tijdstip op een andere plek te zijn. De ontstane dynamiek van creatie en wederzijdse inspiratie verdwijnt als sneeuw voor de zon. En komt nooit weerom …

Een goede facilitator zal zorgen dat dat anders loopt. Die kent de verschillende stadia van groepsdynamiek, waarin het uit elkaar gaan net zo goed een fase is als die van formingstormingnorming en performingAdjourning noemt men dit ook wel: de fase waarin een hechte, cocreërende groep overgaat in individuele mensen die buiten de groep verdergaan met iets anders, of deel gaan uitmaken van een andere groep.

Dat hoeft echter niet te betekenen dat alle lijntjes worden doorgesneden. Het doel van de adjourningfase is op zoek te gaan naar wat deelnemers kunnen met de energie die de onderlinge verbondenheid heeft opgeroepen. Daar zijn verschillende werkvormen voor mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld speeddates organiseren waarbij de deelnemers bespreken hoe zij elkaar zullen steunen in het realiseren van de besproken besluiten of inzichten. Of je laat de deelnemers elkaar nog iets meegeven: een gedicht, een tip of een klein cadeautje dat herinnert aan wat de bijeenkomst heeft opgeroepen.

Zo blijft Berend Botje in zicht …

Deze bijdrage is geschreven door Jolanda Buter.

Naar de werkvormen