Specialist in faciliteren

Je kunt geen hand schudden met een gebalde vuist (Mahatma Gandhi)

Ronde vragen

‘Kennismaken? We kennen elkaar toch al?’ Dit is een veelgehoorde uitspraak van opdrachtgevers die een facilitator vragen om een meeting te begeleiden. Letterlijk is dat natuurlijk vaak wel zo, bijvoorbeeld wanneer je een team of een groep directe collega’s faciliteert, maar de opdrachtgever gaat hiermee wel voorbij aan het werkelijke doel van de kennismaking:

  • Wat vindt de individuele deelnemer vandaag belangrijk?
  • Wanneer is het nuttig voor hem of haar?
  • Wat kan hij of zij betekenen voor de groep?
  • Wat kan hij of zij inbrengen ten aanzien van het vraagstuk?

In haar boek Deep Democracy noemt Jitske Kramer dit ‘ronde vragen’. Dat zijn vragen die vanuit verschillende zintuiglijke waarnemingen beantwoord kunnen worden: denken, doen, voelen, horen, zien en ruiken. Voor de andere deelnemers geven de antwoorden inzicht in waar de persoon in kwestie voor staat. Een bijkomend voordeel is dat de deelnemer door het beantwoorden van de vragen zijn stem heeft laten klinken in de ruimte. Dat verlaagt de drempel om tijdens de vergadering ook iets te zeggen.

Gebruik de volgende keer bij een meeting eens de marshmallow-kennismaking:
Koop een zak marshmallows, maak een paar kleine briefjes met ronde vragen en leg die op een bord met daarop een marshmallow. Om de beurt pakken de deelnemers een marshmallow en beantwoorden de vraag die eronder zit.

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.

Naar de werkvorm