Specialist in faciliteren

Samenwerken? Dat doen we toch al?

A team is not a group of people who work together. A team is a group of people who trust each other. (Simon Sinek)

Een veelvoorkomende misvatting is dat groepen bij de start van een meeting direct kunnen samenwerken. ‘Samenwerken? Dat doen we toch al binnen het project?’, wordt er dan geroepen. Dat klopt, maar om een meeting te laten slagen, moet er iets meer gebeuren.

Het is van belang dat de groepsleden ervaren dat ze gezamenlijk tot een resultaat kunnen en moeten komen – afhankelijk van het voorliggende vraagstuk kan dat bijvoorbeeld kennis, ervaring of nut zijn. Het gaat er uiteindelijk om dat de individuele deelnemers vertrouwen in elkaar krijgen. Door bij het inchecken van de individuele deelnemers de juiste vragen te stellen en te vervolgen met een groepsopdracht die om samenwerking vraagt, zorg je als facilitator voor de juiste aanzet en komt de groep in een flow van vertrouwen.

Een bekende samenwerkingswerkvorm is de marshmallowchallenge: de deelnemers moeten met twintig staafjes ongekookte spaghetti en één meter plakband een zo hoog mogelijke vrijstaande toren bouwen, en boven op die toren moet een marshmallow geplaatst worden.

De kracht van deze werkvorm – en andere, want er zijn natuurlijk veel meer van dit soort werkvormen te vinden en te bedenken – zit ’m niet in de uitvoering, maar in de debriefing na afloop. Wat heeft het team geleerd over samenwerken?

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.