Specialist in faciliteren

Ik ben overal tegen. Tot ik een besluit neem, dan ben ik ervoor. (Johan Cruijff)

GDSS: Group Decision Support System

Elk groepsbeslissingsproces kent drie fasen: divergeren, categoriseren en convergeren. Om dit proces te ondersteunen zijn talloze werkvormen bedacht. Vaak wordt daarbij gebruikgemaakt van post-its, brown paper-sessies, flip-overs, mindmaps enzovoort. Nu de digitalisering in alle aspecten van het werk is doorgedrongen, is het wellicht tijd om ook het groepsbesluitvormingsproces virtueel te ondersteunen met een Group Decision Support System (GDSS).

Een GDSS is een web-based middel dat groepen ondersteunt om besluiten te nemen. Tijdens je bijeenkomst gebruik je een laptop, pc, tablet of smartphone voor het ophalen en analyseren van kennis en meningen bij je deelnemers. Tijdens het divergeren worden ideeën opgehaald, die mogelijk een antwoord geven op de vraag van de opdrachtgever. Tijdens het categoriseren worden deze ideeën gegroepeerd. In de laatste stap, het convergeren, wordt een keuze gemaakt uit de ideeën.

Er worden veel van dit soort systemen aangeboden, maar wereldwijd zijn er maar vier of vijf die alle drie deze stappen ondersteunen en die je daarom echt een GDSS kunt noemen, waaronder het Nederlandse Spilter. Alle andere pakketten ondersteunen slechts één of twee van de stappen. Het is dus heel belangrijk om te bedenken hoeveel en welke stappen je wilt ondersteunen met een elektronisch systeem.

Dit is het eerste deel van een vierluik over Online Meetings. De volgende bijdrage kun je lezen op 8 april 2019 en gaat over de voordelen van het gebruik van een GDSS. De derde bijdrage kun je lezen op 6 mei 2019 en gaat over de valkuilen bij het gebruik van een GDSS. Het laatste deel is verschenen op 4 juni 2019 en beschrijft de rol van de facilitator.

Meer weten over faciliteren het faciliteren van online meetings? Neem een abonnement op de handleiding ‘Faciliteren van Online Meetings‘.

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.