Specialist in faciliteren

Antwoorden is zilver, vragen is goud

Vragen, vragen, allemaal vragen. Vind je weg ermee!

Plotseling slaat de vlam in de pan. Het team raakt oververhit en de ene vraag buitelt over de andere. Elk antwoord roept nieuwe vragen op, en jij zit daar dan als facilitator. Soms helpen de vragen om verheldering te scheppen, maar de meeste vragen leiden het proces een geheel andere richting op. Wat kun je doen?

Een gebruikelijke oplossing is om de vragen op te schrijven en dan te kijken welke vandaag, op deze plek beantwoord kunnen worden. De onbeantwoorde vragen ‘parkeer’ je dan zolang op een flip-over. Maar aan het einde van de dag blijven mensen met vragen zitten, waar niemand blij mee is. Of erger: ze worden nooit meer beantwoord.

Hoe kan dit anders? Schaf de groepsbrede parkeer-flip-over af en zet die om in een persoonlijke parkeerplaats: een post-it waarop iedere deelnemer zijn vragen kan noteren. Vragen die op dit moment niet kunnen worden beantwoord, maar later wel, kunnen de deelnemers op hun persoonlijke post-it schrijven. De vraagsteller houdt nu zelf in de gaten of zijn vragen worden beantwoord. Houd aan het einde van de bijeenkomst ruimte om deze vragen alsnog te beantwoorden.

Zo blijft er respect voor de eigenaar van de vraag, met de bijbehorende verantwoordelijkheid.

Deze bijdrage is geschreven door Jolanda Buter.