Specialist in faciliteren

Een besluit is een momentopname. (Albert van den Heuvel)

GDSS: de voordelen

Een goed besluit neem je met de op dat moment bekende feiten. Om tot zo’n besluit te komen, kan ween Group Decision Support System (GDSS) een grote toegevoegde waarde hebben:

  • Met een GDSS komen alle feiten snel op tafel en kan iedereen zonder beïnvloeding zijn of haar mening geven.
  • Je krijgt snel inzicht in de resultaten. Alles wat ingevoerd is, is direct zichtbaar.
  • Invoeren gebeurt anoniem. Dat zorgt voor gelijkheid van inbreng onder de deelnemers. Elke deelnemer krijgt een even groot podium.
  • Je kunt deviaties bij een stemming inzichtelijk maken. Onderdelen met een grote spreiding zijn de onderdelen waarover je met elkaar in gesprek kunt (moet) gaan.
  • Alles wat de deelnemers invoeren, kun je met één druk op de knop in een verslag vastleggen. Dat scheelt tijd, biedt de garantie dat alle input is geborgd en achteraf valt te herleiden op basis waarvan besluiten zijn genomen.

In de volgende drie situaties is een GDSS sowieso onmisbaar:

  1. Bij een groot aantal deelnemers. Het aantal ideeën wordt dan ook enorm. Met post-its kom je er dan niet meer uit.
  2. Als de deelnemers niet fysiek bij elkaar zijn. Door een GDSS te gebruiken kunnen ze toch eenvoudig kennis en meningen met elkaar delen.
  3. Als je weet dat er heel uiteenlopende meningen zijn. Met een GDSS krijg je zonder stemverheffing inzicht in de pijnpunten.

Kortom: er zijn veel goede redenen om een GDSS te gebruiken. Toch zijn er veel facilitators nog huiverig voor. Mogelijk komt dat door de valkuilen waar je in kunt stappen. Deze bespreken we 6 mei.

Dit is het tweede deel van een vierluik over Online Meetings. Het eerste deel is gepubliceerd op 4 maart 2019. Hierin wordt beschreven wat een GDSS is. De derde bijdrage kun je lezen op 6 mei 2019 en gaat over de valkuilen bij het gebruik van een GDSS. Het laatste deel is verschenen op 4 juni 2019 en beschrijft de rol van de facilitator.

Meer weten over faciliteren het faciliteren van online meetings? Neem een abonnement op de handleiding ‘Faciliteren van Online Meetings‘.

Meer weten over faciliteren met behulp van een GDSS? Lees dit verslag

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.