Specialist in faciliteren

Om het ijs te breken heb je energie nodig

Energizers: what’s in a name?

Als je aan een willekeurige trainer, teamcoach of facilitator vraagt: ‘Waarvoor gebruik jij een energizer?’, krijg je vaak als reactie: ‘Om weer wat energie in een ingedutte groep te krijgen.’ Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door de naam van deze groep werkvormen.

Maar eigenlijk dekt die naam de lading niet, want energizers kun je op veel meer momenten inzetten. Om hiervoor tips te geven, moet je weten op welk niveau van een groepsproces energizers werken. Als begeleider van een groep kun je door middel van werkvormen invloed uitoefenen op drie niveaus: 1. het proces of de inhoud, 2. de groep en 3. het individu.

Werkvormen die op het proces of de inhoud gericht zijn, hebben tot doel bij te dragen aan een antwoord op de vraag van de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan een kaartvraag of een stemronde. Energizers richten zich op de groep of het individu en leveren slechts indirect een bijdrage aan een antwoord op de vraag van de opdrachtgever. Als je er zo naar kijkt, ontstaan er veel meer toepassingen voor energizers:

  • met elkaar kennismaken;
  • samenwerking stimuleren;
  • kennismaken met de inhoud;
  • energie reguleren;
  • een overgang aangeven;
  • creativiteit stimuleren;
  • een bijeenkomst goed afsluiten.

Steek je energie dus gerust in een energizer!

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.

Naar de werkvormen