Specialist in faciliteren

A fool with a tool, is still a fool

Een GDSS vraagt om een goede facilitator

Het inzetten van een GDSS lijkt zo makkelijk: je klikt een paar vragen aan elkaar en de volgende dag kun je met je team een brainstormsessie houden. Een facilitator lijkt niet meer nodig: het systeem heeft alles voor je opgelost.

De volgende dag zet je de eerste vaag op het scherm. De deelnemers gaan ijverig hun reacties invoeren. Jij loopt vol trots rond. De eerste ideeën voor het nieuwe product verschijnen op het scherm. Ze worden gegroepeerd en dan valt je ineens op dat ze weinig vernieuwend zijn. De eerste deelnemers beginnen ook al te morren; er ontstaat een discussie. Daar had je niet op gerekend! Je zit met je handen in het haar. In plaats van het team dichterbij een oplossing te brengen, heb je ze er verder vanaf geholpen. Knap.

Kortom: ook bij het gebruik van een GDSS is het noodzakelijk dat de bijeenkomst geleid wordt door een ervaren facilitator. Een facilitator die nagedacht heeft over:

  • de stappen die gezet moeten worden.
  • afwisseling tussen de werkvormen, door bijvoorbeeld het inzetten van creatieve werkvormen als onderbreking of ter inspiratie voor het genereren van ideeën.
  • ruimte voor het voeren van een dialoog over punten waarbij de deelnemers grote verschillen van inzicht hebben.

Met een goede facilitator komt een GDSS pas echt goed tot zijn recht: je voorkomt dat je in de valkuilen stapt en nut de grote voordelen optimaal uit.

Dit is het vierde en laatste deel over Online Meetings. De eerste is gepubliceerd op 4 maart 2019 en legt uit wat een GDSS is. In de tweede bijdrage van 8 april 2019 worden de voordelen van een GDS geschetst. In de derde bijdrage van 6 mei 2019 worden de valkuilen bij het gebruik van een GDSS opgesomd.

Meer weten over het faciliteren van online meetings? Neem een abonnement op de handleiding ‘Faciliteren van Online Meetings‘.

Meer weten over faciliteren met behulp van een GDSS? Lees dit verslag

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.