Specialist in faciliteren

Van het concert der sessies krijgt iedereen de partituur

Muziek brengt mensen in contact – met zichzelf en met elkaar

Muziek kan je in trance brengen. Muziek met kwaliteit verbindt je emoties met je gedachten en roept zo nieuw gedrag op. Hoe verbindt muziek zich met de gang van zaken in een organisatie? Hoe kan een facilitator daarmee werken?

In de Ottomaanse muziek worden levenssituaties, geschiedenis en cultuur tot uiting gebracht. Dit gebeurt in de vorm van gezongen gedichten: liederen die vertellen over gebeurtenissen als heldendaden, misdaden, oorlogen en opstanden, en liederen die beschouwend en gevoelsmatig zijn, met als onderwerp bijvoorbeeld liefde, verlangen, verdriet, vreugde, scheiding of dood.

De Ottomaanse muziek bespeelt de vier delen van de menselijke geest: het ritme vertegenwoordigt het lichaam, de melodie de gedachte, de harmonie het hart, en de stilte de ziel. Deze vier elementen samen zorgen voor de bijzondere ervaring die deze muziek oproept.

Als facilitator schrijf je je eigen partituur en voer je deze uit. De elementen van muziek kun je daarbij toepassen:

  • Prelude: muziek als starter om mensen vanuit het hoofd in contact te laten komen met hun lichaam en andersom.
  • Moderato om de melodie haar kans te geven en de gedachtes, kennis en ervaring samen te laten spelen.
  • Andante, met haar stiltemomenten, om de ziel te laten spreken.
  • Lied om tot samenzang te komen.
  • Allegro als afsluiter: ritme, melodie en harmonie komen bij elkaar om de stilte in te luiden.

Deze bijdrage is geschreven door Jolanda Buter.