Specialist in faciliteren

De lach is onze stem in het kwadraat (Kees van Kooten)

Evalueren met een lach

Als je een bijeenkomst hebt begeleid, een training hebt gegeven of een vergadering hebt geleid, wil je vaak weten wat de deelnemers ervan hebben gevonden. Dus evalueer je aan het eind de bijeenkomst. Meestal stel je een open vraag en kijk je de kring rond. Voorzichtig zal er iemand dan een eerste reactie geven, daarna volgen er nog twee of drie. Je krijgt vaak nietszeggende standaardreacties waar je eigenlijk niets mee kan. Doe het daarom binnenkort eens op de volgende manier.

Koop van tevoren een stickervel met smileys. Teken een thermometer op een flip-overvel. Vraag de deelnemers een smiley uit te zoeken die hun gevoel over de bijeenkomst goed weergeeft, en laat ze die smiley bij de thermometer plakken. Eventueel kunnen ze er ook nog tekst aan toevoegen. Je zult zien dat je nu een heel andere evaluatie krijgt en dat iedereen zijn mening geeft.

Een uitgebreide beschrijving van deze werkvorm met een aantal variaties erop en de mogelijkheid tot downloaden vind je hier.

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.

Naar de werkvorm