Specialist in faciliteren

Wie heeft ooit de wind gezien? / Noch ik, noch jij: / Maar als de bomen hun hoofden buigen / Dan komt hij voorbij. (Christina Rossetti)

Het organisatieseizoen

Een seizoen of jaargetijde is een jaarlijks terugkerende periode van drie maanden. Het tropisch jaar van de aarde is ingedeeld in vier jaargetijden: lente, zomer, herfst en winter. Overigens vallen deze jaargetijden vooral in de gematigde tot hogere breedtegraden samen met duidelijk te onderscheiden klimatologische periodes. In de tropen is het altijd zomer, of blijken de seizoenen op een heel andere wijze. In het oude Egypte onderscheidde men bijvoorbeeld maar drie seizoenen en in Indonesië kent men de droge en natte moesson.

Elk seizoen heeft een eigen betekenis. Zo komt ‘herfst’ van harvesting, ofwel ‘oogsten’. De ‘lente’ dankt haar naam aan het lengen van dagen. ‘Winter’ komt van uuntar, ‘onweer’, en ‘zomer’ van sama, wat staat voor de helft van het jaar.

We kennen de meteorologische seizoenen, voetbalseizoenen, astronomieseizoenen, De vier jaargetijden van Vivaldi, en natuurlijk de pizza quattro stagioni. Wat we niet kennen zijn organisatieseizoenen of managementseizoenen.

Een manier om de seizoenen ook in het organisatieleven te betrekken is door de teambijeenkomsten vier keer per jaar buiten te houden. Wandel en beweeg door de natuurlijke omgeving. Volg de agenda van die meeting. Loop een eindje samen op ter voorbereiding van het agendapunt. Sta stil op een plek die te associëren valt met dat agendapunt. Koppel informatie-uitwisseling, discussie en besluitvorming aan de karakteristiek van het betreffende seizoen. De ervaring leert dat deze seizoensvergaderingen meer opleveren dan wat direct zichtbaar is.

Deze bijdrage is geschreven door Jolanda Buter (MDF T&C) .