Specialist in faciliteren

Facilitator, faciliteer jezelf

De opkomst van de nieuwe facilitator

Als facilitator met meer dan twintig jaar ervaring denk ik vaak na over de toekomst, waarin de media een steeds grotere rol gaan spelen in de communicatie tussen deelnemers aan bijeenkomsten. Jongere facilitators maken al volop gebruik van de mogelijkheden van digitale technieken, zoals Kahoot, Mentimeter en Spilter. Met een paar drukken op de knop laten zij deelnemers hun persoonlijke meningen samenvoegen tot meningen waar iedereen achter staat.

Zal het vak van de facilitator daarmee veranderen? Daar ga ik wel van uit. Veel mensen maken succesvol gebruik van deze technieken. Vooral voor geografisch sterk verspreide deelnemers die niet kunnen samenkomen op één locatie, zijn dergelijke tools een uitkomst. Toch gaat er voor mij niets boven elkaar kunnen aanraken, elkaar in de ogen kijken, samen in één ruimte zijn, samen koffie halen, samen lunchen, samen dingen doen.

In de toekomst zullen deelnemers aan bijeenkomsten vaak fysiek samen zijn én de voordelen van de techniek optimaal benutten. Of het huidige vak faciliteren daarmee verloren dreigt te gaan? Dat denk ik niet. De nieuwe facilitator zal wel, boven op zijn al complexe functie, de opkomende digitale technieken goed moeten beheersen.

Deze bijdrage is geschreven door Nel Mostert.