Specialist in faciliteren

Het verschil tussen een berg en een molshoop is een kwestie van perspectief (Al Neuharth)

Perspectiefwisseling

Soms is het tijdens een brainstorm of workshop nodig om van perspectief te wisselen, bijvoorbeeld als de groep vastzit in hun eigen omgeving of eigen ideeën.

Van perspectief wisselen doe je echter niet zomaar. Je moet de deelnemers stimuleren om vanuit een ander perspectief naar het probleem of het vraagstuk te kijken. Hiervoor kun je een aantal beproefde manieren gebruiken. Probeer het eens met de Meervoudige Intelligenties – ook wel: Meervoudige Interesses – van Howard Gardner. Deze interesses zijn:

  1. verbaal-linguïstisch;
  2. logisch-mathematisch;
  3. visueel-ruimtelijk;
  4. muzikaal-ritmisch;
  5. lichamelijk-kinesthetisch;
  6. naturalistisch;
  7. interpersoonlijk;
  8. intrapersoonlijk.

We hebben allemaal een of meer van deze interesses. Bij deze werkvorm laat je de deelnemers ervaren dat je soms van perspectief (dus van interesse) moet wisselen om een probleem of vraagstuk op te lossen. De bijvangst is dat je de deelnemers laat ervaren dat deelnemers die vanuit een ander perspectief (interesse) naar een probleem of vraagstuk kijken, soms met heel goede oplossingen kunnen komen.

De werkvorm maakt gebruik van puzzels. De deelnemers kunnen deze puzzels alleen oplossen als ze gebruikmaken van een andere interesse dan waarin de puzzel wordt aangeboden. Daarmee stimuleer je de andere interesses bij de deelnemers. Het is dan ook belangrijk om deze werkvorm met de groep na te bespreken.

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.

Naar de werkvorm