Specialist in faciliteren

Als je je eigen weg gaat, kan niemand je inhalen

Faciliteren: zelf doen of uitbesteden?

Dat een facilitator of procesbegeleider ervoor kan zorgen dat een bijeenkomst betere resultaten oplevert, daar twijfelt bijna niemand aan. Maar is het echt nodig om altijd een facilitator in te schakelen, of volstaat het als je zelf facilitatietechieken toepast?

Sandy Schuman, samensteller van The IAF Handbook of Group Facilitation, heeft er onderzoek naar gedaan. Op basis van zijn werk is een vragenlijst met acht eenvoudige vragen opgesteld. Deze vragenlijst staat gelukkig online.

Het beantwoorden van de vragen resulteert in een score, en een daaraan gekoppeld advies. Er zijn verschillende adviezen mogelijk:

  1. Je kunt de begeleiding van de bijeenkomst zelf verzorgen. Wel kan het voor de onderlinge betrekkingen goed werken om wat vrijere werkvormen te gebruiken. Het inwinnen van advies hiervoor kan handig zijn.
  2. De begeleiding van de bijeenkomst door een (externe) facilitator kan nuttig zijn. Vraag in elk geval een collega of een (externe) facilitator om advies.
  3. Onafhankelijke begeleiding van de bijeenkomst door een (externe) facilitator wordt sterk aanbevolen. De situatie of het vraagstuk is complex. Het sturen op inhoud en op proces plaatst je in een moeilijke dubbelrol. Dat kan voor onduidelijkheid zorgen bij de deelnemers, en dat komt het resultaat van de bijeenkomst niet ten goede.

Voor wie zelf graag een bijeenkomst wil organiseren, is het aan te raden om een training faciliteren bij de Facilitation Academy te volgen, zodat je je de grondbeginselen van het faciliteren eigen kunt maken.

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.

Naar de trainingen