Specialist in faciliteren

Het is niet eerlijk om een vraag aan anderen te stellen welke je zelf niet wilt beantwoorden. (naar Eleanor Roosevelt )

Een persoonlijk complimentenrondje

Binnenkort breekt de tijd voor kerst- en nieuwjaarsborrels weer aan; een mooie gelegenheid om met je team terug te blikken op het afgelopen jaar en de successen te vieren. Maak het dit jaar eens echt persoonlijk. Verdeel de groep in tweetallen en geef iedereen een vragenlijst (de vragenlijst en de uitgebreide beschrijving van de werkvorm is hier te downloaden.

Geef de tweetallen vijftien minuten om elkaar vragen te stellen uit de vragenlijst. Doorvragen op een antwoord mag natuurlijk ook. Daarna schrijft het ene lid van elk tweetal een compliment op voor de ander en omgekeerd, op basis van hetgeen ze gehoord hebben. Maak het als begeleider/facilitator nog aantrekkelijker door de tweetallen buiten een stukje te laten wandelen, en door een mooi sjabloon te maken waarop ze het compliment kunnen opschrijven.

Heb je tijd over, dan kun je natuurlijk nieuwe tweetallen vormen en de oefening herhalen.

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.

Naar de werkvorm