Specialist in faciliteren

Een meervoudig intelligent mens verveelt zich nooit (Naar: Isaac Asimov)

Hoe meervoudig intelligent ben jij?

Dat iedereen andere interesses heeft zal niemand verbazen. Howard Gardner heeft er in de jaren tachtig van de vorige eeuw onderzoek naar gedaan. Hij noemde de interesses ‘meervoudige intelligenties’. Hij beschreef er acht, en iedereen heeft er meestal drie waarmee hij meer verbonden is dan met de andere:

 

  1. verbaal-linguïstische interesse
  2. logisch-mathematische interesse
  3. visueel-ruimtelijke interesse
  4. lichamelijk-kinesthetische interesse
  5. muzikaal-ritmische interesse
  6. naturalistische interesse
  7. interpersoonlijke interesse
  8. intrapersoonlijke interesse

 

Meervoudige intelligenties worden op basisscholen gebruikt om de leerprestatie van leerlingen te vergroten. Vanuit de wetenschappelijke wereld is hierop veel kritiek, omdat er onvoldoende empirische aanknopingspunten zijn voor de door Gardner onderscheiden subvormen van intelligentie.
Bij (online) meetings zijn de interesses heel goed bruikbaar. Bij het ontwerpen van een meeting ben je namelijk geneigd om met de werkvormen aan te sluiten bij je eigen interesse(s), maar de deelnemers hebben waarschijnlijk (deels) andere interesses. Je kunt ervan uitgaan dat alle acht interesses aanwezig zijn in de groep. Door met de werkvormen te variëren of door de werkvormen aan te passen en zo gedurende een meeting alle acht interesses te raken, zullen de deelnemers zich meer aangesproken, betrokken en uitgedaagd voelen. Hierdoor zal het rendement (resultaat) van de meeting toenemen.
Aangezien een meeting op zich al erg verbaal is, presenteren we de komende zeven weken werkvormen om bij de andere interesses te gebruiken.

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.

Meer lezen over Meervoudige Interesses