Specialist in faciliteren

Wees als een reiger in het water: beweeg als dat nodig is, wees stil als je niet hoeft te bewegen (Deng Ming-Dao)

Muziek zet aan tot bewegen

Een van de verschillen tussen face-to-face meetings en online meetings is dat we bij de laatste aan onze stoel gekluisterd zijn en dus vrijwel niet bewegen. Deelnemers met een lichamelijk-kinesthetische intelligentie (zie de meervoudige intelligenties van Howard Gardner) kunnen daardoor afhaken. Daarom is het handig om af en toe even een werkvorm in te lassen die voor wat beweging zorgt. De werkvorm ‘Ik heb stiekem met je gedanst’ is daar een voorbeeld van.

Zet als gespreksleider het nummer ‘Stiekem gedanst’ van Toontje Lager op. De deelnemers bewegen rustig op de muziek in hun eigen ruimte. Stop de muziek midden in een zin en noem de naam van een deelnemer; die deelnemer zingt het nummer verder. Daarna zet je de muziek weer aan. Als de muziek weer stopt, noemt de persoon die net gezongen heeft de naam van een andere deelnemer, en die zingt op zijn beurt het nummer verder. Dit gaat zo verder tot het nummer afgelopen is. Zo hebben de deelnemers toch mooi bijna vier minuten bewogen, en is tegelijkertijd ook de muzikaal-ritmische intelligentie gestimuleerd!

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.

Naar de werkvorm