Specialist in faciliteren

De hoop iets te kunnen oplossen is een zeer weerbarstige emotie

De emojiquiz

Bij een face-to-face meeting probeer je de interpersoonlijke interesse (zie de meervoudige intelligenties van Howard Gardner) van de deelnemers te stimuleren door werkvormen te doen waarin ze moeten samenwerken om een oplossing te vinden. Dat zijn soms heel lichamelijke werkvormen. De Knoop is zo’n werkvorm. De deelnemers staan in een cirkel en pakken met elke hand een hand van een willekeurige ander vast. Daardoor ontstaat een knoop, en de opdracht is om uit de knoop te komen zonder elkaars handen los te laten.

Bij een online meeting lukt dat niet. Daar ben je aangewezen op puzzels, zoals de ‘Emoji quiz’. Een aantal emoji’s achter elkaar vormen een soort rebus die opgelost moet worden. Ze bestaan in de varianten filmtitels, spreekwoorden en gezegden, Nederlandstalige liedjes, en nog veel meer.

 

Verdeel de deelnemers in groepjes (in verschillende ruimten) en geef ze een aantal rebussen, bijvoorbeeld:

Kijk of ze het samen kunnen oplossen. Gebruiken ze elkaars talenten? En wordt er goed naar elkaar geluisterd?

 

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.

Naar de werkvorm