Specialist in faciliteren

Niets kan zo verhelderend zijn als een foto

Van buiten naar binnen

Ook tijdens online meetings kan de energie wel eens te hoog oplopen, waardoor je wat stoom wilt laten afblazen, en soms wil je de deelnemers even de tijd gunnen om hun gedachten de vrije loop te laten. Op zulke momenten is ‘Door de ogen van de toeschouwer’ een goede werkvorm om in te zetten.

Je stelt de deelnemers een vraag en vraagt ze vervolgens om voor hun eigen raam te gaan staan en naar buiten te kijken. Wat zien ze buiten dat de vraag helpt beantwoorden? Laat ze een foto maken van wat ze buiten zien.

Na vijf minuten roep je de deelnemers terug. Om de beurt laten ze hun foto zien en beantwoorden ze de vraag. Dat geeft mooie reacties, maar op deze manier haal je ook een beetje van de wereld van de deelnemers binnen in je meeting.

Deze werkvorm is zowel intrapersoonlijk, interpersoonlijk als visueel-ruimtelijk.

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.

Naar de werkvorm