Specialist in faciliteren

Als je grenzen aangeeft, kunnen mensen zich daarbinnen vrij bewegen (Louis van Gaal)

Dans elkaar na

Een online meeting is vrij statisch: iedereen zit achter zijn laptop naar het beeldscherm te staren, alleen de vingers bewegen over het toetsenbord. Het is daarom goed om ook tijdens een online meeting even te bewegen en het bloed te laten stromen. Dat gaat makkelijk met de werkvorm ‘Dans elkaar na’, ook bekend als ‘Ik ga op reis en neem mee …’ In dit geval neem je geen dingen mee, maar doe je bewegingen.

Aangezien de volgorde van de hoofden op het scherm voor iedere deelnemer aan de meeting anders is, stel je een volgordelijst van de deelnemers op en deelt deze met hen.
Deelnemer 1 begint en maakt een beweging met de armen, het bovenlijf of het hoofd. Deelnemer 2 doet hem of haar na en voegt er een beweging aan toe. Deelnemer 3 doet deelnemer 1 en 2 na en voegt er nog een beweging aan toe, en zo verder tot iedereen aan de beurt is geweest.

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.

Naar de werkvorm