Specialist in faciliteren

Als jij vertelt wat je wel kunt, vertel je impliciet wat je niet kunt

Tea Topic

Tijdens een online meeting hebben we nog meer dan bij een fysieke meeting de neiging om gelijk de inhoud in te duiken – tijd is immers kostbaar. Dat is jammer, want het is heel belangrijk dat we iets van elkaar zien wat we anders nooit te zien zouden krijgen. Dat opent deuren en geeft vertrouwen.

Om dit voor elkaar te krijgen kun je de deelnemers voorafgaand aan de meeting allemaal dezelfde vraag sturen. Het antwoord sturen ze vóór de meeting naar de facilitator. Deze zet de antwoorden in een PowerPoint en leest tijdens de check-in van de meeting steeds een antwoord op. De deelnemer van wie het antwoord is, stelt zich dan aan de hand van dit antwoord voor.

Belangrijk is dat de vragen verder gaan dan de gebruikelijke vragen. Bijvoorbeeld:

‘Wat is de grootste fout die je privé hebt gemaakt en waarom?’
‘Als je een wens mocht doen die morgen uitkomt, welke is dat dan en waarom?’
‘Als je een dag in de huid van een bekende Nederlander zou mogen kruipen, wie zou je dan kiezen en waarom?’

In de uitgeschreven werkvorm vind je meer variaties en een hyperlink naar de complete lijst met vragen op de Pickwick-theezakjes.

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.

Naar de werkvorm