Specialist in faciliteren

Van ‘Ja, maar …’ naar ‘O ja!’, en van ‘Ja, maar …’ naar ‘Ja, graag!’

De basishouding bij motiverende gespreksvoering

Coachen gaat over de ander in beweging krijgen, wat gebeurt door het gebruik van goede gesprekstechnieken en de juiste beroepshouding. Binnen de motiverende gespreksvoering (MGV) wordt dit laatste de ‘spirit’ genoemd. Het is als coach niet altijd makkelijk om deze juiste spirit te vinden. De MGV-spirit heeft vier componenten:

Samenwerken.
De coach vertrouwt op de vindingrijkheid van de coachee en ondersteunt diens oplossingen. Op basis van gelijkwaardigheid werkt de coach samen met de coachee, en hij kijkt mee naar diens problematiek zonder te oordelen en zonder oplossingen aan te dragen.

Ontlokken
De coach laat de coachee door ‘goede’ vragen uit zijn eigen denkpatroon stappen en zelf (nieuwe) oplossingen bedenken. Hij hanteert een positieve benadering en geeft complimenten aan de coachee als die (denk)stappen zet. Binnen MGV is het vergroten van autonomie een belangrijk thema. Autonomie is een belangrijke drijfveer van mensen.

Compassie
De coach stelt het welzijn van de ander voorop. Kun je je als coach verplaatsen in de situatie van de ander? Kun je als coach met empathie meekijken?

Acceptatie
De coach geeft ruimte aan de ander, zonder te oordelen, en volgt het tempo van de ander.
Met de juiste spirit gaat het magische gebeuren: de coachee komt in actie en in zijn kracht!

Wat is jouw spirit in coachen? Waar zitten voor jou de overeenkomsten en verschillen met de MGV-spirit? Wat zijn voor jou situaties waarbij de spirit wegvloeit? En belangrijker, hoe houd je jouw spirit op het gewenste niveau?

Deze bijdrage is geschreven door Frank Snieder. De tekening is van JanWillem Snieder.