Specialist in faciliteren

Succes is geen garantie voor vergiffenis

initiatief = zelfreflectie × communicatie

Initiatief nemen is een belangrijke competentie. Het vermogen om een taak met de juiste kennis en vaardigheden te verrichten en daarbij zelf het heft in handen te nemen maakt dat je de baas blijft over je eigen werk. Om te onderzoeken of jij en je teamleden over dat vermogen beschikken, kun je een situatiesommetje doen. Daarbij draait het om de volgende twee vragen voor individu of team:

individu team
1 Kan ik dit al, of moet ik er eerst meer over leren? Kunnen we dit al, of hebben we eerst scholing nodig?
2 Vindt mijn baas het goed  dat ik mijn eigen baas ben? Gaat onze leidinggevende ermee akkoord dat wij dit ondernemen?

 

Die vragen lijken eenvoudig te beantwoorden, maar zijn dat niet. Ze vragen om een eerlijk antwoord en om zelfreflectie (‘Kan ik/Kunnen wij dit echt al tot in de perfectie?’) en om duidelijke communicatie met je leidinggevende (‘Hebben we echt de ruimte en de instemming, of denken we dat alleen maar?’).

Deze bijdrage is geschreven door Nel Mostert.

Naar de werk vorm