Specialist in faciliteren

Een kier is ook een opening

Ieder mens laat zich leiden door motieven, belangen, emoties, wensen en behoeften

Als leidinggevende wil je met medewerkers het goede gesprek voeren, zeker nu er discussie is over de effectiviteit van functionerings- en beoordelingsgesprekken (al dan niet met consequenties voor het salaris of het uitzicht op een bonus). De krapte op de arbeidsmarkt maakt ook dat je mensen wilt behouden.

Hoe mooi zou het zijn als je zicht kon krijgen op de gedachten van je medewerkers! Dat zou heel waardevol zijn, zeker als ze twijfelen over een gedragsverandering. Meestal gebeurt er bij twijfel over veranderen weinig: van binnen weten mensen wel wat goed is (verandertaal), maar ze worden tegengehouden door een maar (behoudtaal).

Door gebruik te maken van motiverende gespreksvoering (MGV) ga je met de medewerker op zoek naar diens motieven, belangen, emoties, wensen en behoeften. MGV geeft jou als manager technieken en vaardigheden om de behoudtaal van medewerkers te horen te krijgen, en om vervolgens verandertaal aan hen te ontlokken. Zo kun je hun veranderbereidheid vergroten. Je zet ze daarmee in een positieve beweging!

Deze bijdrage is geschreven door Frank Snieder. Tekening JanWillem Snieder.