Specialist in faciliteren

Het universele recept om twijfelaars te laten kiezen, wordt nog beoordeeld

De beslisbalans bij motiverende gespreksvoering

Een coachee met twijfel of ambivalentie schiet vaak in de kramp. Hoe krijg je die eruit? Een van de technieken hiervoor is de beslisbalans, afkomstig uit de motiverende gespreksvoering. Het mooie van deze balans is dat de twijfel gebalanceerd wordt onderzocht. Alle aspecten van de twijfel mogen er zijn en krijgen aandacht. Daarmee wordt de coachee als vanzelf geleid naar een voor hem goede en positieve oplossing. Een belangrijk aspect van het zelf kiezen is het versterken van de autonomie.

Huidig gedrag            Gewenste verandering
Voordelen Nadelen Nadelen   Voordelen
Wat levert dit gedrag op korte termijn op? Welke prijs betaal je als je dit blijft doen? Stel dat je besluit te veranderen, waar zie je dan tegen op? Stel dat het je lukt, wat zou het je dan opleveren?
Korte termijn Lange termijn Korte termijn Lange termijn

 

Ga met jezelf een experiment aan. Onderzoek bij jezelf of je ambivalent staat tegenover je eigen gedrag. Bijvoorbeeld: ‘Eigenlijk wil ik gezonder eten, maar ik kan het snoepen niet laten.’ Vul deze matrix in en lees hardop wat je hebt opgeschreven. Het uitspreken van de gedachten zet je ongetwijfeld in de actie. Er is namelijk een groot verschil tussen een gedachte in je hoofd of een gedachte die je hardop uitspreekt. Durf je het experiment aan?

Deze bijdrage is geschreven door Frank Snieder. Tekening JanWillem Snieder.