Specialist in faciliteren

Soms moet je de vorm veranderen om de inhoud helder te krijgen

Een nieuwe aanpak geeft nieuwe inzichten

Het maakt niet veel uit welke projectmanagementmethode je aanhangt of volgt, in elke methode moeten standaardproducten gemaakt worden: de stakeholderanalyse, de risicoanalyse, de work breakdown structure, de evaluatie, enzovoort. Veel projectleiders hanteren bij elk nieuw project dezelfde aanpak om deze producten met het projectteam te maken. De vraag is of deze aanpak altijd het gewenste resultaat oplevert. Wordt het resultaat niet net zo voorspelbaar als de aanpak? Immers: als je doet wat je altijd doet, krijg je wat je altijd krijgt.

Daarom voor vandaag de volgende uitdaging. Maak in tweetallen de genoemde producten met een andere aanpak of werkvorm. Zoek eens naar andere metaforen, en gebruik andere materialen: story cubes, kinderspeelgoed, verschillende soorten stokken en stokjes, magneetgezichtjes, puzzelstukken, of gewoon wat er nu op dit moment op je werkplek voorhanden is.

Leg daarna aan elkaar uit welk product je gekozen hebt en waarom je deze metafoor of werkwijze hebt bedacht. Door met elkaar door te praten over de toepasselijkheid, verduidelijk je ook het product.

Vind je het moeilijk om dit soort werkvormen te bedenken? Meld je dan aan voor de training ‘Creatieve Aanpak voor Projecten’. In deze tweedaagse training leer en oefen je met diverse werkvormen en krijg je een set van minimaal 50 werkvormen mee.

De bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.

Naar de training